Klachtenregeling

Ik zal mijn uiterste best doen om u van de beste zorg te voorzien.

Tevens zal ik in ons eerste gesprek zoveel mogelijk uitleg geven over de te verwachten resultaten.

Mocht dit toch anders uitpakken ondanks mijn kundigheid en inspanning en u bent ergens niet helemaal tevreden over dan kunnen we dat altijd met elkaar bespreken.

U kunt dan de klacht indienen die wij vervolgens samen bespreken om tot een gezamelijke oplossing te komen.

Ik neem een klacht uiterst serieus en wil zelf ook continu verbeteren.

Mochten wij er samen niet uitkomen, of u wil geen gesprek, dan kan u met de klachtenfunctionaris uw ontevredenheid bespreken. Deze is via het volgende e-mail adres te bereiken:pv@reynaerde.com.

Mocht ook dit niet slagen dan is er de geschillencommissie:

Stichting DokH, klachtenengeschillen@dokh.nl

Deze zal proberen de klacht binnen vier weken te behandelen. Er wordt gewerkt volgens de gedragscode GOMA.